https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Classification Search:

Show: All Andamanese Artificial Language Australian Austro-Asiatic Austroasiatic Austronesian Central Solomons Creole Fas Great Andamanese Hmong-Mien Indo-European Isolate Japonic Kenaboi Kusunda Maybrat Mixed language Mongolic Nihali Nivkh Sino-Tibetan Tai-Kadai Trans-New Guinea Turkic Unclassified West Papuan

Hmong-Mien, Hmongic, :

» Pa Na

» Proto-Hmongic

Bunu

» Dongnu Bunu (Nongjing)

» Jiongnai (Longhua)

» Younuo (Xiaozhai)

Chuanqiandian

» Hmong, White

» Qo Xiong (Jiwei)

Pa-hng

» Pa-Hng (Gundong)

(8 entries for the node "Hmong-Mien, Hmongic")

Show: All Andamanese Artificial Language Australian Austro-Asiatic Austroasiatic Austronesian Central Solomons Creole Fas Great Andamanese Hmong-Mien Indo-European Isolate Japonic Kenaboi Kusunda Maybrat Mixed language Mongolic Nihali Nivkh Sino-Tibetan Tai-Kadai Trans-New Guinea Turkic Unclassified West Papuan