https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Languages:

Show languages beginning with:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ALL]

Search For A Language Name:
ID Language Glottocode Author Number of Entries
593 Qabiao qabi1235 Liang, Zhang & Li (2007) 226
947 Qabiao (Phó Là) qabi1235 Hoàng Văn Ma 234
844 Qinzhou cent2009 Zhang et al (1999) 205
959 Qo Xiong (Jiwei) west2430 Xiang Rizheng 185

4 entries found