https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Languages:

Show languages beginning with:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ALL]

Search For A Language Name:
ID Language Glottocode Author Number of Entries
956 White Lolo   Lu & Nong (1998) 45
1122 Wusi (Mana) wusi1237 Tryon (1976) 112
1114 Wailapa wail1242 Tryon (1976) 118
306 West Damar west2548 Taber (1993) 120
1132 Wusi (Kerepua) wusi1237 Tryon (1976) 121
973 Waxianghua (Guzhang) waxi1236 Wu Yunji, Shen Ruiqing 124
916 Waru (Lalomerui) waru1266 Mead, D. (1999) 135
915 Waru waru1266 Mead, D. (1999) 136
918 Wawonii (Menui) wawo1239 Mead, D. (1999) 138
1502 Wamoaŋ waam1236 Leenhardt (1946) 147
917 Wawonii wawo1239 Mead, D. (1999) 164
1179 Wusi (Nonona) wusi1237 Tryon (1976) 166
1346 Wab wabb1237 Lincoln (n.d.) 166
1095 Whitesands (Loniel) whit1269 Tryon (1976) 166
1072 Wusi (Valui) wusi1237 Tryon (1976) 168
1134 Wetamut weta1242 Tryon (1976) 170
1299 Wala (Worprev A) wala1267 Aviva Shimelman 172
1139 Whitesands (Iarkei) whit1269 Tryon (1976) 173
1298 Wala (Botku) wala1267 Aviva Shimelman 175
1325 Wala (Worprev B) wala1267 Aviva Shimelman 178
919 Wiau raha1237 Mead, D. (1999) 182
381 Wedau weda1241 Sheila Tauno/Florence Tereakina 183
146 Wogeo woge1237 Blust 189
143 Watubela watu1247 Jim Collins 193
147 Wuna muna1247 Blust from Drs. Nurdin Yatim, Penelitian 193
148 Wuvulu wuvu1240 Blust 197
872 Western Yugu west2402 Chen Zongzhen and Lei Xianchun (1983) 201
847 Wenma Tu yong1275 Zhang et al (1999) 202
1337 Wogeo woge1237 Malcolm Ross, fieldnotes supplemented by Anderson & Exter (2005) 203
278 Werinama bobo1254 J. Collins 204
326 Wewewa (Tana Righu dialect) weje1237 Kepala desa Bondotera, Tana Righu 205
935 Wusehua (Rongshui) eeee1240 Guangxi Minority Languages Orthography Committee. 2008. 206
512 Western Fijian (Navosa) west2519 Pita Tuisawau/Self (fathers language) 213
144 Western Bukidnon Manobo west2555 Lawrence A. Reid 213
1524 Wasambua dialect of Cia-Cia ciac1237 Mead, David. 2017. Wasambua word list, notes. and sample text. (Sulang Language Data and Working Papers: Word Lists, 4). Sulawesi Language Alliance. Online. URL: http://sulang.org/resources/word-lists/004 218
1525 Wolowa dialect of Kumbewaha kumb1274 Mead, David. 2017. Wolowa word lists. (Sulang Language Data and Working Papers: Word Lists, 8). Sulawesi Language Alliance. Online. URL: http://sulang.org/resources/word-lists/008 219
1599 West Ambae (Walaha) wala1268 Iveth Rodriguez and Tom Ennever 220
319 Wanukaka wanu1241 Titus T. Molu, kepala desa Pahola, Wanukaka 220
1523 Wakole dialect of Kumbewaha kumb1274 Mead, David. 2017. Wolowa word lists. (Sulang Language Data and Working Papers: Word Lists, 8). Sulawesi Language Alliance. Online. URL: http://sulang.org/resources/word-lists/008 223
1638 Western Subanon west2557 Jernan Combi 228
1704 Wehea (Wahau) moda1244 DeAndré A. Espree-Conaway (2020) 229
145 Windesi Wandamen wand1267 Blust, from Van Balen, & Anceaux 249
192 Wolio woli1241 J.C. Anceaux 255
856 West Makian west2600 C. L. Voorhoeve 257
198 Woleai wole1240 Unknown 260
1459 Wedau weda1241 Schlossberg (2012) 262
1368 Waima'a waim1252 Belo et al. n.d. 267
141 Wampar wamp1247 Blust, from Holzknecht 272
142 Waropen waro1242 Held (1942) 277
513 Waray-Waray wara1300 Andras Rajki 290
853 Wetan luan1263 J.P.B. de Josselin de Jong 305
347 Woleaian wole1240 Bender et al. (2003a,b) 324

52 entries found