https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Word: name

Entries for "name":

ID Language Item Annotation Cognacy Classification Loan
199953. Proto-Ongan *-atiba     ANDAMANESE:Ongan  
165320. Eskayan langis     Artificial Language  
172641. Kalaw Kawaw Ya nel     AUSTRALIAN:P:Kala Lagaw Ya  
209002. Proto-Mon-Khmer *[hy]muʔ     AUSTRO-ASIATIC:Mon-Khmer  
188259. Chewong coʔ     AUSTRO-ASIATIC:M:A:N:Chewong  
175330. Khmer cmʊəh     AUSTRO-ASIATIC:M:E:Khmer  
177340. Mon cəmùˀ     AUSTRO-ASIATIC:M:Monic  
247622. Bolyu mi6     AUSTRO-ASIATIC:M:Palyu  
247809. Bugan (Nala) pə55 maŋ33     AUSTRO-ASIATIC:M:Palyu  
247982. Bugan (Manlong) maŋ31     AUSTRO-ASIATIC:M:Palyu  
175120. Vietnamese tên     AUSTRO-ASIATIC:M:V:Vietnamese  
188771. Santali ńutum     AUSTRO-ASIATIC:M:N:K:Santali  
3214507. Proto-Austroasiatic *-məh     Austroasiatic  
22414. Proto-Austronesian *ŋajan   1 Austronesian  
184321. Proto-Austronesian (Zorc) *ŋájan   1 Austronesian  
3241991. Proto-Atayal *raluʔ     A:Atayalic  
3241992. Atayal (Matu'uwal) raluʔ     A:Atayalic  
3241993. Atayal (Plngawan) raluʔ     A:Atayalic  
3241994. Atayal (Squliq) laluʔ     A:Atayalic  
3241995. Atayal (Skikun) laluʔ     A:Atayalic  
3241996. Atayal (Klesan) lalu     A:Atayalic  
3241997. Atayal (Matu'aw) raluʔ     A:Atayalic  
3241998. Atayal (S'uli) lalu     A:Atayalic  
22390. Atayal - C'uli' F69 (Bandai) ráluʔ   2 A:A:A:C'uli'  
189978. Atayal - C'uli' L04 (Mayrinax) raluʔ   2 A:A:A:C'uli'  
203591. Atayal - C'uli' L04 (Skikun) ɬaɬuʔ   2 A:A:A:C'uli'  
22389. Atayal - Squliq F69 laluʔ   2 A:A:A:Squliq  
207167. Atayal - Squliq L04 laluʔ   2 A:A:A:Squliq  
22409. Seediq F69 (Sakura) háŋan   1, 49 A:A:Seediq  
207378. Seediq L04 (Paran) ŋayan   1 A:A:Seediq  
207587. Seediq L04 (Toda) haŋan   1, 49 A:A:Seediq  
207801. Seediq L04 (Hecuo) haŋan   1, 49 A:A:Seediq  
208010. Seediq L04 (Truku) ŋahan   1 A:A:Seediq  
22336. Bunun F69, Southern ŋa'an   1 A:Bunun  
186204. Bunun (Takituduh L88) ŋaan   1 A:Bunun  
203791. Bunun (Takituduh L04) ŋaan   1 A:Bunun  
204002. Bunun (Takbanuaz) ŋaan   1 A:Bunun  
204212. Bunun (Iskubun) ŋaan   1 A:Bunun  
3243028. Proto-Bunun *ŋan     A:Bunun  
90264. Amis (Central) ŋaŋan   1 A:E:Amis  
203005. Amis (Fata'an) ŋaŋan   1 A:E:Amis  
203200. Amis (Farang) naŋan   1 A:E:Amis  
203400. Sakizaya ŋaŋan   1 A:E:Amis  
87410. Basay TsYM91 ŋanan   1 A:E:N:Basay  
210617. Basay L04 ŋanan   1 A:E:N:Basay  
22394. Kavalan F69 na:ŋán   1 A:E:N:Kavalan  
184822. Kavalan LTs nangan   1 A:E:N:Kavalan  
22410. Siraya F69 nanana   1 A:E:Southwest  
164092. Siraya F69 nanang   1 A:E:Southwest  
342691. Siraya A nanang   1 A:E:Southwest  
342757. Siraya UM (Utrecht Manuscript) dialect nanang   1 A:E:Southwest  
342969. Proto Siraya *nanang   1 A:E:Southwest  
343184. Siraya Gospel dialect nanang   1 A:E:Southwest  
130375. Enggano (Malakoni Village) ni     A:Malayo-Polynesian  
130376. Enggano (Banjar Sari) ni     A:Malayo-Polynesian  
185188. Proto-Malayo-Polynesian (Zorc) *ájan     A:Malayo-Polynesian  
252888. Enggano (Meok) ni     A:Malayo-Polynesian  
285140. Enggano nioennā tīō     A:Malayo-Polynesian  
22403. Proto-Malayo-Polynesian *ŋajan   1 A:M:(Proto)  
74693. Balinese adan   1 A:M:Bali-Sasak-Sumbawa  
74694. Balinese adan   1 A:M:Bali-Sasak-Sumbawa  
22319. Sasak aran   1 A:M:B:Sasak-Sumbawa  
173660. Sumbawa singin     A:M:B:Sasak-Sumbawa  
3227376. Proto-Batanic *ŋaran     A:M:B:Ivatan  
3213201. Guiangan (Sirib) dita   15 A:M:Bilic  
3213202. Guiangan (Sirib) daʔit     A:M:Bilic  
3213203. Guiangan (Baguio) dita   15 A:M:Bilic  
22136. Banggai (W.dialect) sambu     A:M:C:E:S:Eastern  
253865. Andio ŋaan     A:M:C:E:S:Western  
22175. Mori nee     A:M:C:E:S:B:E:East Coast  
153116. Mori nge'e     A:M:C:E:S:B:E:East Coast  
153117. Mori ngee     A:M:C:E:S:B:E:East Coast  
234150. Bahonsuai ŋee     A:M:C:E:S:B:E:East Coast  
234386. Bungku ŋee     A:M:C:E:S:B:E:East Coast  
234528. Bungku (Landawe) ŋee     A:M:C:E:S:B:E:East Coast  
234665. Bungku (Routa) ŋee     A:M:C:E:S:B:E:East Coast  
234843. Bungku (Torete) ŋee     A:M:C:E:S:B:E:East Coast  
235030. Bungku (Tulambatu) ŋee     A:M:C:E:S:B:E:East Coast  
235172. Bungku (Waia) ŋee     A:M:C:E:S:B:E:East Coast  
235342. Kodeoha tamo     A:M:C:E:S:B:E:East Coast  
237155. Mori Bawah (Bahano) ŋee     A:M:C:E:S:B:E:East Coast  
237286. Mori Bawah (Kangua) ŋee     A:M:C:E:S:B:E:East Coast  
237415. Mori Bawah (Karunsi'E) ŋee     A:M:C:E:S:B:E:East Coast  
237548. Mori Bawah (Mo'Iki) ŋee     A:M:C:E:S:B:E:East Coast  
237679. Mori Bawah (Petasia) ŋee     A:M:C:E:S:B:E:East Coast  
237809. Mori Bawah (Roda) ŋee     A:M:C:E:S:B:E:East Coast  
237939. Mori Bawah (Soroako) ŋee     A:M:C:E:S:B:E:East Coast  
250416. Mori Bawah (Watu) ŋee     A:M:C:E:S:B:E:East Coast  
238287. Mori Bawah (Ŋgusumbatu) ŋee     A:M:C:E:S:B:E:East Coast  
240828. Wawonii ŋee     A:M:C:E:S:B:E:East Coast  
240968. Wawonii (Menui) ŋee     A:M:C:E:S:B:E:East Coast  
250277. Mori Bawah (Tofatu) ŋee     A:M:C:E:S:B:E:East Coast  
235484. Koroni nee     A:M:C:E:S:B:E:E:Kulisusu  
248644. Kulisusu ŋee     A:M:C:E:S:B:E:E:Kulisusu  
239121. Taloki nee     A:M:C:E:S:B:E:E:Kulisusu  
238463. Moronene nee     A:M:C:E:S:B:E:Southwest  
238606. Moronene (Mornene) nee     A:M:C:E:S:B:E:Southwest  
238793. Moronene (Tokotu'A) nee     A:M:C:E:S:B:E:Southwest  
235854. Mori Atas (Doule) ŋee     A:M:C:E:S:B:W:Interior  
235982. Mori Atas (Impo) ŋee     A:M:C:E:S:B:W:Interior  
236113. Mori Atas (Kolo-Kolo) ŋee     A:M:C:E:S:B:W:Interior  
236244. Mori Atas (Lolonggoio) ŋee     A:M:C:E:S:B:W:Interior  
236374. Mori Atas (Molio'A) ŋee     A:M:C:E:S:B:W:Interior  
236507. Mori Atas (Molongkuni) ŋee     A:M:C:E:S:B:W:Interior  
236637. Mori Atas (Olota) ŋee     A:M:C:E:S:B:W:Interior  
236765. Mori Atas (Tambee) ŋee     A:M:C:E:S:B:W:Interior  
236896. Mori Atas (Ulu'Uwoi) ŋee     A:M:C:E:S:B:W:Interior  
237025. Mori Atas (Wulanderi) ŋee     A:M:C:E:S:B:W:Interior  
238983. Padoe nee     A:M:C:E:S:B:W:Interior  
238982. Padoe ŋee     A:M:C:E:S:B:W:Interior  
240395. Tomadino ŋee     A:M:C:E:S:B:W:Interior  
174555. Tolaki tamo     A:M:C:E:S:B:W:West Coast  
239258. Tolaki (Asera) tamo     A:M:C:E:S:B:W:West Coast  
239618. Tolaki (Konawe) tamo     A:M:C:E:S:B:W:West Coast  
239779. Tolaki (Laiwui) tamo     A:M:C:E:S:B:W:West Coast  
250608. Tolaki (Mekongga) tamo     A:M:C:E:S:B:W:West Coast  
240260. Tolaki (Wiwirano) tamo     A:M:C:E:S:B:W:West Coast  
240531. Waru tamo     A:M:C:E:S:B:W:West Coast  
240666. Waru (Lalomerui) tamo     A:M:C:E:S:B:W:West Coast  
241149. Wiau tamo     A:M:C:E:S:B:W:West Coast  
343866. Kumbewaha ŋea     A:M:C:E:S:M:N:B:East Buton  
344089. Lasalimu ŋea     A:M:C:E:S:M:N:B:East Buton  
344311. Wakole dialect of Kumbewaha ŋea     A:M:C:E:S:M:N:B:East Buton  
344747. Wolowa dialect of Kumbewaha ŋea     A:M:C:E:S:M:N:B:East Buton  
343651. Kaisabu kona     A:M:C:E:S:M:N:B:West Buton  
344530. Wasambua dialect of Cia-Cia kona     A:M:C:E:S:M:N:B:West Buton  
22161. Muna (Katobu-Tongkuno Dialect) nea   1 A:M:C:E:S:M:N:M:M:Western  
22281. Wuna neya   1 A:M:C:E:S:M:N:M:M:Western  
249511. Kambowa kona     A:M:C:E:S:M:N:M:M:Western  
249723. Kioko kona     A:M:C:E:S:M:N:M:M:Western  
22151. Bonerate ŋa   1 A:M:C:E:S:M:Tukangbesi-Bonerate  
22246. Popalia ŋa   1 A:M:C:E:S:M:Tukangbesi-Bonerate  
22342. Bare'e toʔo     A:M:C:K:N:Pamona  
254487. Uma (Kantewu dialect) haŋaʔ     A:M:C:K:Southern  
191028. Totoli ngalan   1 A:M:C:T:Tolitoli  
191866. Tomini (Tialo) tope     A:M:C:T:T:Northern  
22326. Wolio saro     A:M:C:W:Wolio-Kamaru  
22404. Proto-Oceanic (Blust) *ŋajan     A:M:C:E:O:(Proto)  
171195. Proto-Oceanic (Pawley) *qajan (flesh of fish, etc) 1, 18 A:M:C:E:O:(Proto)  
22203. Leipon ŋid̃e-n ŋ < PEAd *nq- 1, 18 A:M:C:E:O:A:E:M:East  
135146. Sivisa Titan ŋara ŋ < PEAd *nq- 1, 18 A:M:C:E:O:A:E:M:East  
135147. Sivisa Titan atue     A:M:C:E:O:A:E:M:East  
253381. Papitalai ngara- ŋ < PEAd *nq- 1, 18 A:M:C:E:O:A:E:M:East  
319168. Ponam laŋa-m   51 A:M:C:E:O:A:E:M:East  
319271. Andra laŋa-n   51 A:M:C:E:O:A:E:M:East  
320318. Mbunai ŋaro-ʔam ŋ < PEAd *nq- 1, 18 A:M:C:E:O:A:E:M:East  
319475. Jiriw rala-m   51 A:M:C:E:O:A:E:M:East  
319682. Bujan raŋa-n   51 A:M:C:E:O:A:E:M:East  
319578. Pitilu ŋare-ju ŋ < PEAd *nq- 1, 18 A:M:C:E:O:A:E:M:East  
319373. Hus laŋa-k   51 A:M:C:E:O:A:E:M:East  
22207. Loniu ŋaʔa-n ŋ < PEAd *nq- 1, 18 A:M:C:E:O:A:E:M:Mokoreng-Loniu  
319795. Mokaren ŋaʔa-m ŋ < PEAd *nq- 1, 18 A:M:C:E:O:A:E:M:Mokoreng-Loniu  
22205. Levei soro-ŋ   5 A:M:C:E:O:A:E:M:West  
22206. Likum sare-n   5 A:M:C:E:O:A:E:M:West  
319066. Njada njara-m ŋ < PEAd *nq- 1, 18 A:M:C:E:O:A:E:M:West  
320110. Tulu lunua-m     A:M:C:E:O:A:E:M:West  
318968. Lup djue-k     A:M:C:E:O:A:E:M:West  
318864. Sori aha-m   1, 18 A:M:C:E:O:A:E:M:West  
320005. Lebei suro-ŋ   5 A:M:C:E:O:A:E:M:West  
319899. Bipi gaxa-n   1, 18 A:M:C:E:O:A:E:M:West  
321030. Nyindrou nyara-   1, 18 A:M:C:E:O:A:E:M:West  
320213. Pak ŋoho-k name 1, 18 A:M:C:E:O:A:E:Pak-Tong  
22208. Lou ŋara-   1, 18 A:M:C:E:O:A:E:Southeast Islands  
22230. Nauna ŋal   1, 18 A:M:C:E:O:A:E:Southeast Islands  
320423. Baluan ŋaia-n name 1, 18 A:M:C:E:O:A:E:Southeast Islands  
22255. Seimat axa-n   1, 18 A:M:C:E:O:A:Western  
22282. Wuvulu aka-   1, 18 A:M:C:E:O:A:Western  
318585. Awa axaː-na name 1, 18 A:M:C:E:O:A:Western  
318686. Ninigo ax-a- name 1, 18 A:M:C:E:O:A:Western  
171750. Proto-Central Pacific *qasa   1 A:M:C:E:O:C:R:Central Pacific  
22145. Fijian (Bau) yaca-na   1, 18 A:M:C:E:O:C:R:C:E:East Fijian  
168754. Fijian (Suva Dialect) yacamu   1, 18 A:M:C:E:O:C:R:C:E:East Fijian  
3228231. Tokelau Fijian yaca   1, 18 A:M:C:E:O:C:R:C:E:East Fijian  
169745. Proto-Polynesian *hiŋoa PPn shows lexical replacement 6 A:M:C:E:O:C:R:C:E:Polynesian  
291404. Old Rapa (Rapa) eiŋoa   6 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:E:Central  
74699. Marquesan inoa Name 6 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:E:C:Marquesic  
74700. Marquesan ikoa Name 6 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:E:C:Marquesic  
22186. Hawaiian inoa   6 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:E:C:Marquesic  
22373. Mangareva igoa Name x A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:E:C:Marquesic  
321488. Mangareva ingoa   6 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:E:C:Marquesic  
168914. Marquesan (Nukuhiva dialect) ikoa   6 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:E:C:Marquesic  
22192. Rarotongan ingoa Name 6 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:E:C:Tahitic  
22219. Maori ingoa   6 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:E:C:Tahitic  
22262. Rurutuan iʔoa   6 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:E:C:Tahitic  
22264. Tahitian (18th Century) i'oa   6 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:E:C:Tahitic  
3229468. Tahitian i'oa   6 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:E:C:Tahitic  
22307. Tahitian (Modern) i'oa   6 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:E:C:Tahitic  
22369. Penrhyn ingoa Name 6 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:E:C:Tahitic  
22380. Tuamotu iŋoa Name 6 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:E:C:Tahitic  
153276. Manihiki ingoa   6 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:E:C:Tahitic  
175876. Mooriori ingoo   6 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:E:C:Tahitic  
175877. Mooriori ingoa   6 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:E:C:Tahitic  
194647. South Island Maori ikoa   6 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:E:C:Tahitic  
291212. Ra'ivavae iʔoa   6 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:E:C:Tahitic  
3228041. Mangaia ingoa   6 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:E:C:Tahitic  
3228408. Penrhyn (Tongareva) ingoa   6 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:E:C:Tahitic  
22398. Rapanui (Easter Island) iŋoa Name 6 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:E:Rapanui  
133560. Rapanui (Easter Island) îgoa   6 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:E:Rapanui  
22392. Uvea, East higoa L from Tongan 6 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S:East Uvean-Niuafo'ou L
170332. Niuafo'ou hingoa L from Tongan 6 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S:East Uvean-Niuafo'ou L
22198. Nukuoro ingoo Name 6 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S:Ellicean  
22297. Tuvalu igoa   6 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S:Ellicean  
22351. Kapingamarangi ingoo Name (Lbr) 6 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S:Ellicean  
22372. Luangiua iŋ0a Name 6 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S:Ellicean  
145954. Sikaiana male name   A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S:Ellicean  
22378. Takuu inoa Name (Hwd) 6 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S:Ellicean  
175543. Nuguria inoa   6 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S:Ellicean  
192093. Nanumea igoa   6 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S:Ellicean  
290913. Nukeria inoa   6 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S:Ellicean  
3233113. Nukumanu inoa   6 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S:Ellicean  
22289. Tikopia igoa Name, namesake (Fth) 6 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S:Futunic  
22290. Futuna-Aniwa ingoa   6 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S:Futunic  
22395. Futuna-Aniwa e/igoa Name (Dty) 6 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S:Futunic  
22340. Rennellese ingoa Name, expression, to be named (Ebt) 6 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S:Futunic  
22344. Futuna, East igoa Name 6 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S:Futunic  
22363. Emae igoa Name 6 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S:Futunic  
22376. Ifira-Mele (Mele-Fila) igoa Name 6 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S:Futunic  
22387. Anuta ingoa Name 6 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S:Futunic  
90918. Uvea, West iŋoa Pollex 06: Ingoa. :Name. 6 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S:Futunic  
89469. Vaeakau-Taumako ingoa   6 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S:Futunic  
146677. Bellona iŋoa name 6 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S:Futunic  
280892. Futuna-Aniwa (Aniwa) eiŋo   6 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S:Futunic  
280863. Emae (Makatea) iŋoa   6 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S:Futunic  
280874. Mele iŋoa   6 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S:Futunic  
280893. Futuna-Aniwa (Futuna) iŋoa   6 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S:Futunic  
280873. Fila iŋoa   6 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S:Futunic  
22286. Pukapuka ingoa   6 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S:Pukapuka  
22252. Samoan iŋoa   6 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S:Samoan  
22379. Tokelau igoa Name (Sma) 6 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S:Tokelauan  
22270. Tongan hiŋoa   6 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:Tongic  
22381. Niue hinga Name 6 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:Tongic  
134083. Niue higoa   6 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:Tongic  
22250. Rotuman asa   1, 18 A:M:C:E:O:C:R:C:W:Rotuman  
135884. Western Fijian (Navosa) yaca   1, 18 A:M:C:E:O:C:R:C:W:West Fijian  
22233. Nengone yel   1, 18 A:M:C:E:O:C:R:Loyalty Islands  
93358. Nengone yele   1, 18 A:M:C:E:O:C:R:Loyalty Islands  
22330. Dehu ejen   1, 18 A:M:C:E:O:C:R:Loyalty Islands  
125718. Iaai ye   1, 18 A:M:C:E:O:C:R:Loyalty Islands  
74721. Proto-Micronesian *iSa name 66 A:M:C:E:O:C:R:Micronesian  
74722. Proto-Micronesian *aSa name 1, 18 A:M:C:E:O:C:R:Micronesian  
22480. Kiribati ara   1, 18 A:M:C:E:O:C:R:M:M:Ikiribati  
22199. Kusaie e   66 A:M:C:E:O:C:R:M:M:Kusaiean  
92131. Kusaie e   66 A:M:C:E:O:C:R:M:M:Kusaiean  
22303. Marshallese (E. Dialect) āt   1, 18 A:M:C:E:O:C:R:M:M:Marshallese  
22478. Marshallese yat   1, 18 A:M:C:E:O:C:R:M:M:Marshallese  
22313. Ponapean ahd   1, 18 A:M:C:E:O:C:R:M:M:P:Ponapeic  
74723. Mokilese ad   1, 18 A:M:C:E:O:C:R:M:M:P:Ponapeic  
74724. Mokilese ɔdɔ-   1, 18 A:M:C:E:O:C:R:M:M:P:Ponapeic  
131983. Pingilapese ad   1, 18 A:M:C:E:O:C:R:M:M:P:Ponapeic  
201915. Pingilapese ad name, reputation 1, 18 A:M:C:E:O:C:R:M:M:P:Ponapeic  
22308. Pulo Anna ita   66 A:M:C:E:O:C:R:M:M:P:Trukic  
22309. Chuukese iit   66 A:M:C:E:O:C:R:M:M:P:Trukic  
22332. Woleai ita   66 A:M:C:E:O:C:R:M:M:P:Trukic  
22335. Carolinian iit   66 A:M:C:E:O:C:R:M:M:P:Trukic  
74714. Puluwatese yiit   66 A:M:C:E:O:C:R:M:M:P:Trukic  
74715. Puluwatese yita-   66 A:M:C:E:O:C:R:M:M:P:Trukic  
74716. Puluwatese yitá-   66 A:M:C:E:O:C:R:M:M:P:Trukic  
74717. Pulo-Annan iita   66 A:M:C:E:O:C:R:M:M:P:Trukic  
74718. Pulo-Annan ita-   66 A:M:C:E:O:C:R:M:M:P:Trukic  
74719. Saipan Carolinian iit   66 A:M:C:E:O:C:R:M:M:P:Trukic  
74720. Saipan Carolinian ita-   66 A:M:C:E:O:C:R:M:M:P:Trukic  
22477. Satawalese ita-   66 A:M:C:E:O:C:R:M:M:P:Trukic  
22479. Mortlockese ita-   66 A:M:C:E:O:C:R:M:M:P:Trukic  
74725. Woleaian iite   66 A:M:C:E:O:C:R:M:M:P:Trukic  
74726. Woleaian ita-   66 A:M:C:E:O:C:R:M:M:P:Trukic  
22482. Proto-Chuukic *ida   66 A:M:C:E:O:C:R:M:M:P:Trukic  
74727. Chuukese iit   66 A:M:C:E:O:C:R:M:M:P:Trukic  
74728. Chuukese ita-   66 A:M:C:E:O:C:R:M:M:P:Trukic  
74729. Chuukese ite-   66 A:M:C:E:O:C:R:M:M:P:Trukic  
132019. Sonsorolese iita   66 A:M:C:E:O:C:R:M:M:P:Trukic  
242088. Mortlockese (Lukunosh) ita-   66 A:M:C:E:O:C:R:M:M:P:Trukic  
284228. Ulithian yed   66 A:M:C:E:O:C:R:M:M:P:Trukic  
284229. Ulithian eith   66 A:M:C:E:O:C:R:M:M:P:Trukic  
3230487. Tobian, Hatohobeian, Ramari Hatohobei iit iːt 66 A:M:C:E:O:C:R:M:M:P:Trukic  
22231. Nauru eg   66 A:M:C:E:O:C:R:M:Nauruan  
346416. Haeke ðat     A:M:C:E:O:C:R:N:Northern  
346417. Haveke ðat     A:M:C:E:O:C:R:N:Northern  
337099. Paicî nê˧     A:M:C:E:O:C:R:N:N:Central  
3224721. Cemuhî ni˧     A:M:C:E:O:C:R:N:N:Central  
22210. Nêlêmwa yaara-   1, 18 A:M:C:E:O:C:R:N:N:Extreme Northern  
286589. Nyelâyu naar     A:M:C:E:O:C:R:N:N:Extreme Northern  
346786. Caac ɣat     A:M:C:E:O:C:R:N:N:Extreme Northern  
346159. Pwapwâ - mBoyen zalen     A:M:C:E:O:C:R:N:N:North  
345890. Bwatoo ðat     A:M:C:E:O:C:R:N:N:N:Hmwaveke  
3216638. Pije (mountain) ʝat   1, 18 A:M:C:E:O:C:R:N:N:N:Nemi  
3216838. Pije (Ocean) ʝat   1, 18 A:M:C:E:O:C:R:N:N:N:Nemi  
74707. Jawe yat   1, 18 A:M:C:E:O:C:R:N:N:N:Nemi  
74708. Jawe yale-n   1, 18 A:M:C:E:O:C:R:N:N:N:Nemi  
3216387. Fwâi ʝat   1, 18 A:M:C:E:O:C:R:N:N:N:Nemi  
3225933. Nemi (Temala area) ʝat   1, 18 A:M:C:E:O:C:R:N:N:N:Nemi  
3225934. Nemi (Temala area) ʝale-   1, 18 A:M:C:E:O:C:R:N:N:N:Nemi  
3226173. Nemi (East cost area) ʝat   1, 18 A:M:C:E:O:C:R:N:N:N:Nemi  
3226174. Nemi (East cost area) ʝale-   1, 18 A:M:C:E:O:C:R:N:N:N:Nemi  
3226780. Jawe ʝat   1, 18 A:M:C:E:O:C:R:N:N:N:Nemi  
3226781. Jawe ʝale-   1, 18 A:M:C:E:O:C:R:N:N:N:Nemi  
3226287. Numèè (Nââ Numèè) vane     A:M:C:E:O:C:R:N:S:Extreme Southern  
317595. Drubea vêdre     A:M:C:E:O:C:R:N:S:Extreme Southern  
286308. Houaïlou ne     A:M:C:E:O:C:R:N:S:S:Wailic  
22153. Canala     A:M:C:E:O:C:R:N:S:S:Xaracuu-Xaragure  
3217110. Xârâcùù nĩ     A:M:C:E:O:C:R:N:S:S:Xaracuu-Xaragure  
3225049. Xârâgurè ne:     A:M:C:E:O:C:R:N:S:S:Xaracuu-Xaragure  
3226841. Sishëë fãrĩ     A:M:C:E:O:C:R:N:S:S:Zire-Tiri  
3225274. Hamea fãrĩ     A:M:C:E:O:C:R:N:S:S:Zire-Tiri  
3225518. Tîrî (Tsîrî - Tintin) fãřĩ     A:M:C:E:O:C:R:N:S:S:Zire-Tiri  
286787. Proto Northern Central Vanuatu *asa   1, 18 A:M:C:E:O:C:R:North and Central Vanuatu  
74709. Sakao (Port-Olry) [a][w]ase-ɣ   1, 18 A:M:C:E:O:C:R:N:E:North  
74710. Sakao (Port-Olry) [a][w]ase-n   1, 18 A:M:C:E:O:C:R:N:E:North  
74711. Sakao (Port-Olry) [a][w]as-   1, 18 A:M:C:E:O:C:R:N:E:North  
280778. Sakao a·se-   1, 18 A:M:C:E:O:C:R:N:E:North  
280779. Sakao a·s-   1, 18 A:M:C:E:O:C:R:N:E:North  
280780. Lorediakarkar sei-   1, 18 A:M:C:E:O:C:R:N:E:South  
280781. Shark Bay ese-   1, 18 A:M:C:E:O:C:R:N:E:South  
280774. Butmas-Tur (Butmas) se-n   1, 18 A:M:C:E:O:C:R:N:E:South  
280775. Butmas-Tur (Tur) tˢe-k   1, 18 A:M:C:E:O:C:R:N:E:South  
280773. Polonombauk tˢi-k   1, 18 A:M:C:E:O:C:R:N:E:South  
280782. Shark Bay ɛsɛ-ŋ   1, 18 A:M:C:E:O:C:R:N:E:South  
292741. Fifti (Khatbol) na-ɣat   37? A:M:C:E:O:C:R:N:Malekula Interior  
296984. Nitita (Khatbol) nɪ-kisa-   1, 35 A:M:C:E:O:C:R:N:Malekula Interior  
298361. Tesmbol (Usus) nɛks-   1, 35 A:M:C:E:O:C:R:N:Malekula Interior  
298896. Na:ti (Windua) nɛ-ʔian   66 A:M:C:E:O:C:R:N:Malekula Interior  
304504. ßatarxobu (Limsak) ni-ŋsa-   1, 36 A:M:C:E:O:C:R:N:Malekula Interior  
304528. Alavas-Wowo (Wowo 1) na-haɣe   1, 39 A:M:C:E:O:C:R:N:Malekula Interior  
304506. Siviti (Womol) ni-ŋsa-   1, 36 A:M:C:E:O:C:R:N:Malekula Interior  
304536. Nisvai (Blacksands) na-ɣsɪ-   1, 35 A:M:C:E:O:C:R:N:Malekula Interior  
304529. Alavas 2 na-haɣe   1, 39 A:M:C:E:O:C:R:N:Malekula Interior  
304505. ßatarxobu (Gunwar) ni-ŋsa-   1, 36 A:M:C:E:O:C:R:N:Malekula Interior  
304514. Nese (Matanvat) nɛ-ŋsa-   1, 36 A:M:C:E:O:C:R:N:Malekula Interior  
304533. Mbwenelang (Xoli) na-ɣsɛ-   1, 35 A:M:C:E:O:C:R:N:Malekula Interior  
304513. Najit nɛ-ŋsa-   1, 36 A:M:C:E:O:C:R:N:Malekula Interior  
304507. Siviti (Beterbu, Jericho) na-ŋis   1, 36 A:M:C:E:O:C:R:N:Malekula Interior  
323220. Mandri (Faru) 162-100 na-ɣsa-m   1, 35 A:M:C:E:O:C:R:N:Malekula Interior  
323221. Mandri (Farun) 162-91 na-ɣʧɪ-n   1, 35 A:M:C:E:O:C:R:N:Malekula Interior  
323222. Nasvang (Farun) 162-93 na-ɣsɪ-n   1, 35 A:M:C:E:O:C:R:N:Malekula Interior  
323228. Nasvang (Farun) 162-90 naɣsɪn   1, 35 A:M:C:E:O:C:R:N:Malekula Interior  
323232. Nasvang (Farun - children) 162-96 na-ɣsɪ-n   1, 35 A:M:C:E:O:C:R:N:Malekula Interior  
323234. Navwien 162-87 na-ɣasæ-n   1, 35 A:M:C:E:O:C:R:N:Malekula Interior  
323235. Nasvang (Farun) 162-95a na-ɣɪsɛ-m   1, 35 A:M:C:E:O:C:R:N:Malekula Interior  
280829. Labo (Ninde) ni-kia-ᵑk   66 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Labo  
280830. Labo (Windua) ni-kia kine   66 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Labo  
293876. Ninde (Labo) niki-   1, 35 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Labo  
295680. Ninde (Lawa) niki-   1, 35 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Labo  
297351. Ninde (Lorlo) niki-   1, 35 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Labo  
298186. Ninde (Opmomba) niki-   1, 35 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Labo  
298721. Ninde (Windua) nɪki-   1, 35 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Labo  
119571. Avava isan   1, 18 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Malekula Central  
119761. Naman nangsən   66 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Malekula Central  
120298. Tape nəɣsen   66 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Malekula Central  
128149. Neve'ei negensa-   66 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Malekula Central  
280824. Neve'ei neᵑkenǰan   66 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Malekula Central  
280823. Larevat nuŋ so-ᵑg   66 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Malekula Central  
280809. Maragus no-x sə-k   66 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Malekula Central  
280805. Litzlitz naŋ su-ᵑk   66 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Malekula Central  
280802. Timbembe isa nai   1, 18 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Malekula Central  
280804. Katbol ei sa-na   1, 18 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Malekula Central  
280803. Neverver ni-xisa-n   66 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Malekula Central  
280822. V'ënen Taut (Unmet) na-ɣa-k   37 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Malekula Central  
280821. V'ënen Taut (Leviamp) na-ɣa-k   37 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Malekula Central  
292008. Avava (Timbibi) akiʰ   1, 35 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Malekula Central  
292192. Neverver (Lingarak - Sakan) nɪ-liⁿʧ-   66 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Malekula Central  
293088. Nasarian (Wileven tu) na-kiane   1, 35 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Malekula Central  
293456. Neve'ei (Vinmavis) nɪ-ᵑgɛⁿt͡sa-   1, 35 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Malekula Central  
294597. Avava (Tisvel) isa-   66 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Malekula Central  
294987. Tape (Tautu) no-xse-   1, 35 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Malekula Central  
296033. Avava (Khatbol) aki   1, 35 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Malekula Central  
296034. Avava (Khatbol) isan   66 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Malekula Central  
296211. Avava (Bangaːsak) isa-   66 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Malekula Central  
296396. Neve'ei (Vinmavis) nɛ-ᵑgɛⁿt͡ʃa-   1, 35 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Malekula Central  
296583. Naman (Litzlitz) na-ᵑgt͡sɛ-   1, 5 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Malekula Central  
297169. Salang (Dixon Reef) isa-   66 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Malekula Central  
297539. Neverver (Lingarak - Mindu) nɪ-giⁿt͡s-a   1, 35 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Malekula Central  
304541. Venen Taute (Unmet) naxa-   37 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Malekula Central  
304540. Venen Taute (Alpalak) naxa-   37 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Malekula Central  
304539. Maraxus no-xsə-   1, 35 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Malekula Central  
280826. Dixon Reef na-kiana   66 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Small Nambas  
280825. Dixon Reef aksi   66 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Small Nambas  
280799. Repanbitipmbangir na-ksæ-ᵑk   66 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Small Nambas  
291830. Novol (Usus - Dixon Reef) a-ksɛ   66 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Small Nambas  
292378. Letemboi (Natingatlang North) na-ksɛne   1, 35 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Small Nambas  
293692. Nombotkote (Blacksands) næ-gs-   1, 35 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Small Nambas  
294221. Letemboi (Aingelemolesa) na-ksɛ   1, 35 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Small Nambas  
294411. Novol (Usus - Dixon Reef) a-ksa-   1, 35 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Small Nambas  
294800. Novol (Melaklak) næ-ks-   1, 35 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Small Nambas  
295313. Nombotkote (Usus - Melkin) na-gsɛ-   1, 35 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Small Nambas  
296782. Novol (Usus - Dixon Reef) æ-kas-   1, 35 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Small Nambas  
298558. Nombotkote (Melaklak (Melkin)) na-ksɛ-   1, 35 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Small Nambas  
318083. Novol (Bangir) nɛ-ksa-   1, 35 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Small Nambas  
318084. Novol (Bangir) nɛ-ksa-   1, 35 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Small Nambas  
323219. Natangan (Farun) 162-95b na-ɣsɛ-m   1, 35 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Small Nambas  
323238. Natangan (Mbonvor) 162-86 na-ɣsɛ-m   1, 35 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Small Nambas  
22237. Nguna nagisa   66 A:M:C:E:O:C:R:N:N:Central Vanuatu  
22456. South Efate nagi   66 A:M:C:E:O:C:R:N:N:Central Vanuatu  
126693. Namakir kih   66 A:M:C:E:O:C:R:N:N:Central Vanuatu  
254754. Lelepa naŋi   40 A:M:C:E:O:C:R:N:N:Central Vanuatu  
280861. Namakura (Makura) na-kiha-ŋ   66 A:M:C:E:O:C:R:N:N:Central Vanuatu  
280862. Namakura (Mataso) na-kiha-ŋ   66 A:M:C:E:O:C:R:N:N:Central Vanuatu  
280868. Efate, North (Siviri) na-ŋisa-na   66 A:M:C:E:O:C:R:N:N:Central Vanuatu  
280867. Efate, North (Pwele) na-ŋisa   66 A:M:C:E:O:C:R:N:N:Central Vanuatu  
280872. Eton ŋe-ŋ   40 A:M:C:E:O:C:R:N:N:Central Vanuatu  
280860. Namakura (Tongariki) na-kiha-ŋ   66 A:M:C:E:O:C:R:N:N:Central Vanuatu  
280869. Lelepa na-ŋin   66 A:M:C:E:O:C:R:N:N:Central Vanuatu  
280864. Efate, North (Woraviu) na-ŋisa-ŋu   66 A:M:C:E:O:C:R:N:N:Central Vanuatu  
280870. Lelepa (Pango) na-ŋyu-k   66 A:M:C:E:O:C:R:N:N:Central Vanuatu  
280871. Efate, South (Eratap) na-ŋiə-k   66 A:M:C:E:O:C:R:N:N:Central Vanuatu  
280859. Namakura (Bongabonga) na-kiha-ŋ   66 A:M:C:E:O:C:R:N:N:Central Vanuatu  
280865. Efate, North (Sesake) na-ŋisa-ᵑgu   66 A:M:C:E:O:C:R:N:N:Central Vanuatu  
280866. Efate, North (Nguna) na-ŋisa-ŋu   66 A:M:C:E:O:C:R:N:N:Central Vanuatu  
3234331. Red Ston (Nakanamanga) naŋgisa     A:M:C:E:O:C:R:N:N:Central Vanuatu  
3234956. Vilakara (Nakanamanga) naŋgisa     A:M:C:E:O:C:R:N:N:Central Vanuatu  
3235370. Lopika (Nakanamanga) naŋgisa     A:M:C:E:O:C:R:N:N:Central Vanuatu  
3235783. Tekelele (Nakanamanga) naŋgisa     A:M:C:E:O:C:R:N:N:Central Vanuatu  
3236201. Oreao (Nakanamanga) naŋgisa     A:M:C:E:O:C:R:N:N:Central Vanuatu  
3236617. Lopalis (Nakanamanga) naŋgisa     A:M:C:E:O:C:R:N:N:Central Vanuatu  
3218695. Sungwadia (Uta) sasai     A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
3218924. Sungwadia (Marino) sasaku     A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
3219152. North Ambae (Leo) hena     A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
3219609. Sungwadaga (Roŋnawo) sasa     A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
3219859. Sungwaloge (Tawet) as spoken at Naviso sasax     A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
3220079. Sungwadaga (Lalaundi) sasa-ᵑgu     A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
3220321. Sungwada (Ngota) sasaɣi     A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
3220550. Sungwadola (Gʷaaran Uta) sasax     A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
3220800. Sungwadoga (Rata) sasa-ɣ     A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
3221060. East Ambae (Sana) æs     A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
3221282. South Ambae (Lolovele) æse     A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
3221508. South Ambae (Biribiri) æs     A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
3221730. South Ambae (Sakao) hɛa     A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
3221950. Sungwaloge (Tawet) as spoken at Narovorovo sasah     A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
3222173. East Ambae (Vuindondo) heᵑgu     A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
3222409. Sungwaloge (Nalemba) as spoken at Narovorovo) sasak     A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
3223795. Sungagage (Avavanvae) ase     A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
3224023. Sungagage (Asanvari) ase     A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
3224265. Xalangi (Baetora) isa     A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
3224487. Sungwadia (Tasmaor) sasai     A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
22159. Mota sasai   66 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
22242. Paamese (South) iso-   1, 18 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
22245. Peterara (Maewo) sasa-   66 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
22247. Raga iha   1, 18 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
22254. Ambrym, South-East isɛ   1, 18 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
92758. Mwotlap na-hɛ-k (**sasa- <?) 66 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
126889. Orkon isa-   1, 18 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
165007. Hiw ja- < *qican 66 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
165640. Apma (Suru Mwerani) ih   1, 18 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
165641. Apma (Suru Mwerani) ha-   1, 18 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
165861. Apma (Suru Kavian) a-   1, 18 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
166097. Sa (south-eastern dialect) ês non-possessed form (rare) 1, 18 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
166098. Sa (south-eastern dialect) sê-   1, 18 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
166340. Sowa se-   1, 18 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
166592. Ske (Seke) êh   1, 18 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
166593. Ske (Seke) sia-   1, 18 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
180171. Lemerig n-sɒ-n <**sasa 66 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
202767. Daa kaka (West Ambrym, Vanuatu) is   1, 18 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
280840. Paama (Lironesa) iso-ku   1, 18 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
280832. Ambrym, North (Ranon) sa-ŋ   1, 18 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
280730. Mwerlap (Merig) sasa-k   66 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
280729. Lakona haha-k   66 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
280839. Ambrym, Southeast (Maat) iso-k   1, 18 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
280834. Lonwolwol sakyi   1, 39 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
280727. Koro na-sa-ŋ   66 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
280745. Seke sia-ᵑk   1, 18 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
280835. Daakaka (Baiap) so-k is   1, 18 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
280742. Ambae, East (Lolsiwoi) aso-ᵑgu   1, 18 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
280715. Hiw yo-k   1, 18 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
280841. Paama (Faulili) iso-ku   1, 18 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
280724. Vurës (Mosina) oso-k   1, 18 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
280736. Baetora (Nasawa) sa-ᵑgu   1, 18 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
280738. Baetora isa-k   1, 18 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
280836. Daakaka (Sesivi) so-k is   66 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
280721. Vera'a (Vatrata) so-k   66 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
280733. Maewo, Central (Peterara) sasa-ᵑgu   66 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
280732. Marino sasa-ku   66 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
280735. Baetora (Tam) sasa-k   66 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
280720. Mota sasa-k   66 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
280723. Vurës (Vetumboso) siœ-k   66 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
280731. Mwerlap (Merlav) sasa-k   66 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
280739. Ambae, East (Wailengi) he-ᵑgu     A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
280718. Löyöp sœ-k   66 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
280837. Port Vato so-k ih   66 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
280726. Dorig na-ssaː-k   66 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
280719. Mwotlap na-he-k   66 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
280833. Ambrym, North (Fonah) sa-ŋ   1, 18 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
280728. Wetamut na-səsa-k   66 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
280740. Ambae, East (Lolomatui) hena-ᵑgu     A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
280838. Ambrym, Southeast (Toak) iso-x   1, 18 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
280842. Paama (Laul) iso-ku   1, 18 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
280741. Ambae, West (Ngwatua) hia-ᵑgu   1, 38 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
280734. Baetora (Navenevene) sasa-k   66 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
280716. Toga ye-k     A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
280737. Baetora (Narovorovo) asa-ŋ   1, 18 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
280744. Apma ha-k   1, 18 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
280743. Raga iha-ku   1, 18 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
280717. Lehali he-k   66 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
280746. Sa si-k   66 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
280725. Nume sisi-k   66 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
280747. Sowa se-   1, 18 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
280722. Lemerig (Sasar) sœ-k   66 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
348489. Lolkasai isak my name 66 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
348640. Raga iha name 66 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
348813. Sa (Ha) sɪn name 1 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
348969. Sa (F Yantas) sen name 1 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
349150. Sa (Bunlap) sim name 1 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
3217988. Sungwadia (Naomumu) sasaŋa     A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
3218205. North Ambae (Leonda) hena     A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
3218435. North Ambae (Havai) hena     A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
3219374. Mwerlap (of N. Maewo) sãŋ     A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
3222635. West Ambae (Walaha) hina     A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
3222854. East Ambae (Lolovoli) henek˺     A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
3223091. Sungwaloge (Nalemba) as spoken at Nasawa taᵑgara Natangura leaves x A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
3223092. Sungwaloge (Nalemba) as spoken at Nasawa sa     A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
3223338. Sungagage (Avanbatai) ase     A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
3223568. Raga iha     A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
3227767. Sungwadia (Naone) sasa-i     A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
280858. Bieria (Vowa) hia-ŋ   66 A:M:C:E:O:C:R:N:N:E:Bieria-Maii  
280857. Maii kia-ŋ   66 A:M:C:E:O:C:R:N:N:E:Bieria-Maii  
3235992. Oreao sɛⁿki     A:M:C:E:O:C:R:N:N:E:Bieria-Maii  
3237450. sara 1-16 kijana     A:M:C:E:O:C:R:N:N:E:Bieria-Maii  
3237656. votlo 1-15 naŋgisana     A:M:C:E:O:C:R:N:N:E:Bieria-Maii  
3238681. Maŋgalava ʰitɛn ʰisɛn     A:M:C:E:O:C:R:N:N:E:Bieria-Maii  
280855. Bierebo (Yevali) kiaᵑgu   66 A:M:C:E:O:C:R:N:N:E:L:Baki-Bierebo  
280854. Bierebo (Burupika) kiaᵑgi   66 A:M:C:E:O:C:R:N:N:E:L:Baki-Bierebo  
280856. Baki sia-ku   1, 18 A:M:C:E:O:C:R:N:N:E:L:Baki-Bierebo  
280853. Bierebo (Bonkovia) kiaᵑgi   66 A:M:C:E:O:C:R:N:N:E:L:Baki-Bierebo  
280852. Bierebo (Tavio) kiaᵑgi   66 A:M:C:E:O:C:R:N:N:E:L:Baki-Bierebo  
280844. Lamenu (Visina) kiakia   66 A:M:C:E:O:C:R:N:N:E:L:Lamenu-Lewo  
280848. Lamenu (Nuvi) kiakia   66 A:M:C:E:O:C:R:N:N:E:L:Lamenu-Lewo  
280846. Lamenu (Nikaura) sa·ki   1, 39 A:M:C:E:O:C:R:N:N:E:L:Lamenu-Lewo  
280847. Lamenu (Nikaura) kia   66 A:M:C:E:O:C:R:N:N:E:L:Lamenu-Lewo  
280845. Lamenu (Mapremo) kiatᵑgi   66 A:M:C:E:O:C:R:N:N:E:L:Lamenu-Lewo  
280850. Lamenu (Nul) saki   1, 39 A:M:C:E:O:C:R:N:N:E:L:Lamenu-Lewo  
280843. Lamenu sa·ki   1, 39 A:M:C:E:O:C:R:N:N:E:L:Lamenu-Lewo  
280849. Lamenu (Mate) sa·ki   1, 39 A:M:C:E:O:C:R:N:N:E:L:Lamenu-Lewo  
280851. Lamenu (Filakara) sa·ki   1, 39 A:M:C:E:O:C:R:N:N:E:L:Lamenu-Lewo  
3233708. Ngevin senaki     A:M:C:E:O:C:R:N:N:E:L:Lamenu-Lewo  
3233912. Nalema naŋgisa     A:M:C:E:O:C:R:N:N:E:L:Lamenu-Lewo  
3234121. Red Ston ki:     A:M:C:E:O:C:R:N:N:E:L:Lamenu-Lewo  
3234539. Taolia ki:     A:M:C:E:O:C:R:N:N:E:L:Lamenu-Lewo  
3234747. Vilakara ki:     A:M:C:E:O:C:R:N:N:E:L:Lamenu-Lewo  
3235163. Lopika ki     A:M:C:E:O:C:R:N:N:E:L:Lamenu-Lewo  
3235577. Tekelele ki     A:M:C:E:O:C:R:N:N:E:L:Lamenu-Lewo  
3236409. Lopalis soᵐki     A:M:C:E:O:C:R:N:N:E:L:Lamenu-Lewo  
3236826. Tamalia saⁿkiɑj     A:M:C:E:O:C:R:N:N:E:L:Lamenu-Lewo  
3237035. Miapika sɛⁿkiaj     A:M:C:E:O:C:R:N:N:E:L:Lamenu-Lewo  
3237243. nul nelsa 1-18 saⁿki     A:M:C:E:O:C:R:N:N:E:L:Lamenu-Lewo  
3237864. jakena kija     A:M:C:E:O:C:R:N:N:E:L:Lamenu-Lewo  
3238072. Nouvi kija     A:M:C:E:O:C:R:N:N:E:L:Lamenu-Lewo  
3238278. mate wan saŋki     A:M:C:E:O:C:R:N:N:E:L:Lamenu-Lewo  
3238482. lepa saŋki     A:M:C:E:O:C:R:N:N:E:L:Lamenu-Lewo  
3238888. Nivenuhe senaki     A:M:C:E:O:C:R:N:N:E:L:Lamenu-Lewo  
3239092. Morju senaki     A:M:C:E:O:C:R:N:N:E:L:Lamenu-Lewo  
3239299. Maparahu saŋgi     A:M:C:E:O:C:R:N:N:E:L:Lamenu-Lewo  
3239501. Niku saⁿki     A:M:C:E:O:C:R:N:N:E:L: