https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Word: Four

Entries for "Four":

ID Language Item Annotation Cognacy Classification Loan
165466. Eskayan pan Ceb. upát   Artificial Language L
172778. Kalaw Kawaw Ya ùkaùka two-two   AUSTRALIAN:P:Kala Lagaw Ya  
3240437. Proto-Mon-Khmer *punʔ     AUSTRO-ASIATIC:Mon-Khmer  
3240438. Proto-Mon-Khmer *puən[ ]     AUSTRO-ASIATIC:Mon-Khmer  
3240439. Proto-Mon-Khmer *pan[ ]     AUSTRO-ASIATIC:Mon-Khmer  
188392. Chewong pɑn     AUSTRO-ASIATIC:M:A:N:Chewong  
175461. Khmer buən   2? AUSTRO-ASIATIC:M:E:Khmer  
177427. Mon pɔn     AUSTRO-ASIATIC:M:Monic  
288669. Nicobarese, Central fōan     AUSTRO-ASIATIC:M:N:Nancowry  
249258. Mang (Jinping) pun51     AUSTRO-ASIATIC:M:N:Mang  
247743. Bolyu pu:n5     AUSTRO-ASIATIC:M:Palyu  
247916. Bugan (Nala) pau33     AUSTRO-ASIATIC:M:Palyu  
248100. Bugan (Manlong) pau44     AUSTRO-ASIATIC:M:Palyu  
175257. Vietnamese bốn   2? AUSTRO-ASIATIC:M:V:Vietnamese  
188887. Santali pon     AUSTRO-ASIATIC:M:N:K:Santali  
3215072. Proto-Nicobarese *foan     AUSTROASIATIC:Nicobaric  
71323. Proto-Austronesian *Sepat   1 Austronesian  
184566. Proto-Austronesian (Zorc) *Sĕ(m)pát     Austronesian  
184567. Proto-Austronesian (Zorc) *Sa-Sĕpát PHF   Austronesian  
185733. Proto-Atayalic *səpat   1 A:Atayalic  
71299. Atayal - C'uli' F69 (Bandai) paẓat   1 A:A:A:C'uli'  
190104. Atayal - C'uli' L04 (Mayrinax) sapaat   1 A:A:A:C'uli'  
203726. Atayal - C'uli' L04 (Skikun) spayac   1 A:A:A:C'uli'  
83061. Atayal - Squliq F69 paiat   1 A:A:A:Squliq  
83062. Atayal - Squliq F69 s'paiat   1 A:A:A:Squliq  
83063. Atayal - Squliq F69 paiyat   1 A:A:A:Squliq  
207313. Atayal - Squliq L04 payat   1 A:A:A:Squliq  
83089. Seediq F69 (Sakura) spat   1 A:A:Seediq  
83090. Seediq F69 (Sakura) sŭpŭt   1 A:A:Seediq  
207522. Seediq L04 (Paran) sepac   1 A:A:Seediq  
207736. Seediq L04 (Toda) səpac   1 A:A:Seediq  
207946. Seediq L04 (Hecuo) səpac   1 A:A:Seediq  
208149. Seediq L04 (Truku) səpac   1 A:A:Seediq  
83050. Bunun F69, Southern pat   1 A:Bunun  
83051. Bunun F69, Southern pā-ăt   1 A:Bunun  
83052. Bunun F69, Southern p'at   1 A:Bunun  
186269. Bunun (Takituduh L88) paat   1 A:Bunun  
203936. Bunun (Takituduh L04) paat   1 A:Bunun  
204146. Bunun (Takbanuaz) paat   1 A:Bunun  
204356. Bunun (Iskubun) paat   1 A:Bunun  
71393. Amis (Central) sepat   1 A:E:Amis  
90399. Amis (Central) s(e)pat   1 A:E:Amis  
203133. Amis (Fata'an) spat   1 A:E:Amis  
203333. Amis (Farang) səpat   1 A:E:Amis  
203526. Sakizaya səpat   1 A:E:Amis  
87492. Basay TsYM91 səpat   1 A:E:N:Basay  
210682. Basay L04 səpat   1 A:E:N:Basay  
83064. Kavalan F69 spát   1 A:E:N:Kavalan  
83065. Kavalan F69 ʔuspát   1 A:E:N:Kavalan  
83066. Kavalan F69 supat   1 A:E:N:Kavalan  
184959. Kavalan LTs spat   1 A:E:N:Kavalan  
83091. Siraya F69 hpat   1 A:E:Southwest  
83092. Siraya F69 tahat     A:E:Southwest  
164073. Siraya F69 pagpat   1? A:E:Southwest  
342872. Siraya UM (Utrecht Manuscript) dialect paxpat   1 A:E:Southwest  
343098. Proto Siraya *-pa-xəpat   1 A:E:Southwest  
343294. Siraya Gospel dialect -xpat   1 A:E:Southwest  
130597. Enggano (Malakoni Village) aop     A:Malayo-Polynesian  
130598. Enggano (Banjar Sari) aop     A:Malayo-Polynesian  
253006. Enggano (Meok) ʔaup     A:Malayo-Polynesian  
285240. Enggano afa     A:Malayo-Polynesian  
71312. Proto-Malayo-Polynesian *epat   1 A:M:(Proto)  
71044. Balinese patpat   1 A:M:Bali-Sasak-Sumbawa  
71228. Sasak mpat   1 A:M:B:Sasak-Sumbawa  
173804. Sumbawa empat   1 A:M:B:Sasak-Sumbawa  
3227469. Proto-Batanic *apat     A:M:B:Ivatan  
3213399. Guiangan (Sirib) appat   1, 16 A:M:Bilic  
3213400. Guiangan (Baguio) ɨppɨt   1 A:M:Bilic  
71045. Banggai (W.dialect) saŋkap     A:M:C:E:S:Eastern  
254012. Andio paat     A:M:C:E:S:Western  
71084. Mori opaa   1 A:M:C:E:S:B:E:East Coast  
234112. Bahonsuai opaa     A:M:C:E:S:B:E:East Coast  
234309. Bungku opaa     A:M:C:E:S:B:E:East Coast  
234490. Bungku (Landawe) opaa     A:M:C:E:S:B:E:East Coast  
234627. Bungku (Routa) opaa     A:M:C:E:S:B:E:East Coast  
234786. Bungku (Torete) opaa     A:M:C:E:S:B:E:East Coast  
234974. Bungku (Tulambatu) opaa     A:M:C:E:S:B:E:East Coast  
235134. Bungku (Waia) opaa     A:M:C:E:S:B:E:East Coast  
235287. Kodeoha ooba     A:M:C:E:S:B:E:East Coast  
237121. Mori Bawah (Bahano) oomba     A:M:C:E:S:B:E:East Coast  
237252. Mori Bawah (Kangua) oomba     A:M:C:E:S:B:E:East Coast  
237381. Mori Bawah (Karunsi'E) oomba     A:M:C:E:S:B:E:East Coast  
237514. Mori Bawah (Mo'Iki) oomba     A:M:C:E:S:B:E:East Coast  
237645. Mori Bawah (Petasia) oomba     A:M:C:E:S:B:E:East Coast  
237774. Mori Bawah (Roda) oomba     A:M:C:E:S:B:E:East Coast  
237904. Mori Bawah (Soroako) oomba     A:M:C:E:S:B:E:East Coast  
250514. Mori Bawah (Watu) opaa     A:M:C:E:S:B:E:East Coast  
238252. Mori Bawah (Ŋgusumbatu) oomba     A:M:C:E:S:B:E:East Coast  
240780. Wawonii opaa     A:M:C:E:S:B:E:East Coast  
240929. Wawonii (Menui) opaa     A:M:C:E:S:B:E:East Coast  
250358. Mori Bawah (Tofatu) opaa     A:M:C:E:S:B:E:East Coast  
235445. Koroni opaa     A:M:C:E:S:B:E:E:Kulisusu  
248790. Kulisusu opaa     A:M:C:E:S:B:E:E:Kulisusu  
239083. Taloki opaa     A:M:C:E:S:B:E:E:Kulisusu  
238413. Moronene opaa     A:M:C:E:S:B:E:Southwest  
238568. Moronene (Mornene) opaa     A:M:C:E:S:B:E:Southwest  
238735. Moronene (Tokotu'A) opaa     A:M:C:E:S:B:E:Southwest  
235820. Mori Atas (Doule) oomba     A:M:C:E:S:B:W:Interior  
235948. Mori Atas (Impo) oomba     A:M:C:E:S:B:W:Interior  
236078. Mori Atas (Kolo-Kolo) oomba     A:M:C:E:S:B:W:Interior  
236210. Mori Atas (Lolonggoio) oomba     A:M:C:E:S:B:W:Interior  
236340. Mori Atas (Molio'A) oomba     A:M:C:E:S:B:W:Interior  
236472. Mori Atas (Molongkuni) tibe     A:M:C:E:S:B:W:Interior  
236603. Mori Atas (Olota) oomba     A:M:C:E:S:B:W:Interior  
236731. Mori Atas (Tambee) oomba     A:M:C:E:S:B:W:Interior  
236862. Mori Atas (Ulu'Uwoi) oomba     A:M:C:E:S:B:W:Interior  
236991. Mori Atas (Wulanderi) oomba     A:M:C:E:S:B:W:Interior  
238922. Padoe opaa     A:M:C:E:S:B:W:Interior  
238921. Padoe oomba     A:M:C:E:S:B:W:Interior  
240357. Tomadino oompa     A:M:C:E:S:B:W:Interior  
174658. Tolaki omba     A:M:C:E:S:B:W:West Coast  
239219. Tolaki (Asera) omba     A:M:C:E:S:B:W:West Coast  
239489. Tolaki (Konawe) omba     A:M:C:E:S:B:W:West Coast  
239488. Tolaki (Konawe) oʔomba     A:M:C:E:S:B:W:West Coast  
239487. Tolaki (Konawe) oomba     A:M:C:E:S:B:W:West Coast  
239741. Tolaki (Laiwui) ooba     A:M:C:E:S:B:W:West Coast  
250763. Tolaki (Mekongga) oʔomba     A:M:C:E:S:B:W:West Coast  
250764. Tolaki (Mekongga) oomba     A:M:C:E:S:B:W:West Coast  
250765. Tolaki (Mekongga) omba     A:M:C:E:S:B:W:West Coast  
240222. Tolaki (Wiwirano) oomba     A:M:C:E:S:B:W:West Coast  
240493. Waru oʔomba     A:M:C:E:S:B:W:West Coast  
240628. Waru (Lalomerui) omba     A:M:C:E:S:B:W:West Coast  
241092. Wiau oʔoba     A:M:C:E:S:B:W:West Coast  
241091. Wiau oomba     A:M:C:E:S:B:W:West Coast  
344012. Kumbewaha popaʔa     A:M:C:E:S:M:N:B:East Buton  
344233. Lasalimu popaʔa     A:M:C:E:S:M:N:B:East Buton  
344456. Wakole dialect of Kumbewaha popaʔa     A:M:C:E:S:M:N:B:East Buton  
344893. Wolowa dialect of Kumbewaha popaʔa     A:M:C:E:S:M:N:B:East Buton  
343792. Kaisabu patoanu     A:M:C:E:S:M:N:B:West Buton  
344674. Wasambua dialect of Cia-Cia popaʔa     A:M:C:E:S:M:N:B:West Buton  
71070. Muna (Katobu-Tongkuno Dialect) paa   1 A:M:C:E:S:M:N:M:M:Western  
71190. Wuna paʔ   1 A:M:C:E:S:M:N:M:M:Western  
249649. Kambowa popaa     A:M:C:E:S:M:N:M:M:Western  
249866. Kioko βopaa     A:M:C:E:S:M:N:M:M:Western  
71060. Bonerate paʔa   1 A:M:C:E:S:M:Tukangbesi-Bonerate  
71155. Popalia haʔa   1 A:M:C:E:S:M:Tukangbesi-Bonerate  
83053. Bare'e opo   1 A:M:C:K:N:Pamona  
83054. Bare'e pata   1 A:M:C:K:N:Pamona  
254624. Uma (Kantewu dialect) opoʔ     A:M:C:K:Southern  
191165. Totoli opat   1 A:M:C:T:Tolitoli  
192002. Tomini (Tialo) apat   1 A:M:C:T:T:Northern  
83044. Wolio apa   1 A:M:C:W:Wolio-Kamaru  
83045. Wolio pata   1 A:M:C:W:Wolio-Kamaru  
83077. Proto-Oceanic (Blust) *pat   1 A:M:C:E:O:(Proto)  
83078. Proto-Oceanic (Blust) *pati   1, 65 A:M:C:E:O:(Proto)  
83079. Proto-Oceanic (Blust) *pani   1, 69 A:M:C:E:O:(Proto)  
171883. Proto-Oceanic (Pawley) *pati   1, 65 A:M:C:E:O:(Proto)  
171882. Proto-Oceanic (Pawley) *pat   1 A:M:C:E:O:(Proto)  
71112. Leipon mahah -ha- > *pat 1 A:M:C:E:O:A:E:M:East  
135116. Sivisa Titan taa     A:M:C:E:O:A:E:M:East  
253491. Papitalai mahahu -ha- > *pat 1 A:M:C:E:O:A:E:M:East  
319198. Ponam faːf four 1 A:M:C:E:O:A:E:M:East  
319300. Andra haːhuh four 1 A:M:C:E:O:A:E:M:East  
320351. Mbunai eːaː four 1 A:M:C:E:O:A:E:M:East  
319505. Jiriw mahaːhu four 1 A:M:C:E:O:A:E:M:East  
319713. Bujan haːhuh four 1 A:M:C:E:O:A:E:M:East  
319608. Pitilu mahah four 1 A:M:C:E:O:A:E:M:East  
319403. Hus haːhuh four 1 A:M:C:E:O:A:E:M:East  
71116. Loniu ma-hah -ha- > *pat 1 A:M:C:E:O:A:E:M:Mokoreng-Loniu  
319827. Mokaren maha four 1 A:M:C:E:O:A:E:M:Mokoreng-Loniu  
71114. Levei hahup -ha- > *pat 1 A:M:C:E:O:A:E:M:West  
71115. Likum hahu -ha- > *pat 1 A:M:C:E:O:A:E:M:West  
319096. Njada haːhuh four 1 A:M:C:E:O:A:E:M:West  
320142. Tulu haːhu four 1 A:M:C:E:O:A:E:M:West  
318996. Lup baːbu four 1 A:M:C:E:O:A:E:M:West  
318895. Sori babu four 1 A:M:C:E:O:A:E:M:West  
320036. Lebei haːhu four 1 A:M:C:E:O:A:E:M:West  
319930. Bipi haːx four 1 A:M:C:E:O:A:E:M:West  
321190. Nyindrou hahu-w   1 A:M:C:E:O:A:E:M:West  
320245. Pak daːlor four 12 A:M:C:E:O:A:E:Pak-Tong  
71117. Lou tolot   12 A:M:C:E:O:A:E:Southeast Islands  
71139. Nauna talɨt   12 A:M:C:E:O:A:E:Southeast Islands  
320455. Baluan talot four 12 A:M:C:E:O:A:E:Southeast Islands  
71164. Seimat hinalo   20 A:M:C:E:O:A:Western  
71191. Wuvulu fa   1 A:M:C:E:O:A:Western  
318805. Kaniet faːf four 1 A:M:C:E:O:A:Western  
318616. Awa xunaroːa four 20 A:M:C:E:O:A:Western  
318718. Ninigo hinalo- four 20 A:M:C:E:O:A:Western  
171897. Proto-Central Pacific *vaa   1, 66 A:M:C:E:O:C:R:Central Pacific  
171896. Proto-Central Pacific *vati   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:Central Pacific  
71054. Fijian (Bau) e vā   1, 66 A:M:C:E:O:C:R:C:E:East Fijian  
168860. Fijian (Suva Dialect) va   1, 66 A:M:C:E:O:C:R:C:E:East Fijian  
3228342. Tokelau Fijian   1, 66 A:M:C:E:O:C:R:C:E:East Fijian  
169874. Proto-Polynesian *faa   1, 66 A:M:C:E:O:C:R:C:E:Polynesian  
175028. Rapa ʔa   1, 66 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:E:Central  
291446. Old Rapa (Rapa) ā   1, 66 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:E:Central  
71081. Marquesan faa Four 1, 66 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:E:C:Marquesic  
71095. Hawaiian   1, 66 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:E:C:Marquesic  
71282. Mangareva à Four x A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:E:C:Marquesic  
321435. Mangareva 'a   1, 66 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:E:C:Marquesic  
169020. Marquesan (Nukuhiva dialect) haa   1, 66 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:E:C:Marquesic  
71101. Rarotongan àa Four (Bse) 1, 66 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:E:C:Tahitic  
71128. Maori whaa   1, 66 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:E:C:Tahitic  
83039. Rurutuan maʔa L from Tahitian 1, 66, 4 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:E:C:Tahitic L
83040. Rurutuan ʔa   1, 66 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:E:C:Tahitic  
71173. Tahitian (18th Century) haa   1, 66 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:E:C:Tahitic  
3229604. Tahitian maha   1, 66, 4 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:E:C:Tahitic  
3229859. Tahitian   1, 66 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:E:C:Tahitic  
71216. Tahitian (Modern) maha   1, 66, 4 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:E:C:Tahitic  
71278. Penrhyn haa Four 1, 66 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:E:C:Tahitic  
89924. Tuamotu faa Four 1, 66 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:E:C:Tahitic  
89925. Tuamotu haa Four 1, 66 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:E:C:Tahitic  
127457. Maori (1773) kawha   1, 66 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:E:C:Tahitic  
127633. Tahiti (1773) ha Four 1, 66 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:E:C:Tahitic  
153390. Manihiki faa   1, 66 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:E:C:Tahitic  
175823. Mooriori te/wha   1, 66 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:E:C:Tahitic  
194750. South Island Maori fa   1, 66 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:E:C:Tahitic  
291333. Ra'ivavae maha L from Tahitian 1, 66, 4 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:E:C:Tahitic L
3228161. Mangaia 'a   1, 66 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:E:C:Tahitic  
3228530. Penrhyn (Tongareva)   1, 66 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:E:C:Tahitic  
130630. Rapanui (Easter Island) haa   1, 66 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:E:Rapanui  
133545. Rapanui (Easter Island) ha   1, 66 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:E:Rapanui  
71301. Uvea, East faa Four 1, 66 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S:East Uvean-Niuafo'ou  
71107. Nukuoro haa Four 1, 66 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S:Ellicean  
71206. Tuvalu   1, 66 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S:Ellicean  
71260. Kapingamarangi haa Four (Lbr) 1, 66 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S:Ellicean  
146604. Luangiua four 1, 66 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S:Ellicean  
145960. Sikaiana four 1, 66 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S:Ellicean  
71287. Takuu faa Four (Hwd) 1, 66 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S:Ellicean  
175624. Nuguria ha   1, 66 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S:Ellicean  
192219. Nanumea faa   1, 66 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S:Ellicean  
290904. Nukeria haa   1, 66 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S:Ellicean  
3233201. Nukumanu haa   1, 66 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S:Ellicean  
71198. Tikopia faa Four (Fth) 1, 66 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S:Futunic  
71199. Futuna-Aniwa hfa [fʰa]   1, 66 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S:Futunic  
71304. Futuna-Aniwa fa Four (Cpl) 1, 66 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S:Futunic  
71249. Rennellese haa Four 1, 66 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S:Futunic  
71253. Futuna, East faa Four 1, 66 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S:Futunic  
71272. Emae faa Four (Cpl) 1, 66 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S:Futunic  
71285. Ifira-Mele (Mele-Fila) faa Four 1, 66 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S:Futunic  
71296. Anuta paa Four (Cpl) 1, 66 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S:Futunic  
71302. Uvea, West fa Four 1, 66 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S:Futunic  
89596. Vaeakau-Taumako haa   1, 66 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S:Futunic  
146819. Bellona four 1, 66 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S:Futunic  
265250. Futuna-Aniwa (Aniwa) fa   1, 66 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S:Futunic  
265221. Emae (Makatea) fa   1, 66 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S:Futunic  
265232. Mele fa   1, 66 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S:Futunic  
265251. Futuna-Aniwa (Futuna) fa   1, 66 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S:Futunic  
265231. Fila e-fa   1, 66 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S:Futunic  
71195. Pukapuka   1, 66 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S:Pukapuka  
71161. Samoan e fā   1, 66 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S:Samoan  
71288. Tokelau faa Four (Jen) 1, 66 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S:Tokelauan  
71179. Tongan   1, 66 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:Tongic  
71290. Niue faa four 1, 66 A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:Tongic  
71159. Rotuman häke   1, 66 A:M:C:E:O:C:R:C:W:Rotuman  
136021. Western Fijian (Navosa) va   1, 66 A:M:C:E:O:C:R:C:W:West Fijian  
71142. Nengone ece [cf 73,120] 1 A:M:C:E:O:C:R:Loyalty Islands  
71239. Dehu eke|te   1 A:M:C:E:O:C:R:Loyalty Islands  
125852. Iaai væk   1 A:M:C:E:O:C:R:Loyalty Islands  
342338. Iai vak   1 A:M:C:E:O:C:R:Loyalty Islands  
342345. Neŋone ece   1 A:M:C:E:O:C:R:Loyalty Islands  
342366. ⁿDe’u eket̪e   1 A:M:C:E:O:C:R:Loyalty Islands  
71383. Proto-Micronesian *faŋi the number four (in serial counting) 1, 67 A:M:C:E:O:C:R:Micronesian  
71389. Kiribati áua general word; root: a   A:M:C:E:O:C:R:M:M:Ikiribati  
83035. Kusaie ahŋ   1, 67 A:M:C:E:O:C:R:M:M:Kusaiean  
83036. Kusaie yoko     A:M:C:E:O:C:R:M:M:Kusaiean  
92201. Kusaie æŋ four (prefixed to classifier). 1, 67 A:M:C:E:O:C:R:M:M:Kusaiean  
71212. Marshallese (E. Dialect) emān     A:M:C:E:O:C:R:M:M:Marshallese  
71387. Marshallese -yaŋ four (suf. to pronouns) 1, 67 A:M:C:E:O:C:R:M:M:Marshallese  
71222. Ponapean palu   1, 71 A:M:C:E:O:C:R:M:M:P:Ponapeic  
71385. Mokilese (ɔ)-pɔŋ   1, 67 A:M:C:E:O:C:R:M:M:P:Ponapeic  
202040. Pingilapese pahu general numeral form for counting objects 1, 71 A:M:C:E:O:C:R:M:M:P:Ponapeic  
202041. Pingilapese aepoang counting number (unspecified object)   A:M:C:E:O:C:R:M:M:P:Ponapeic  
71217. Pulo Anna daa-   68 A:M:C:E:O:C:R:M:M:P:Trukic  
83041. Chuukese faan   1, 69 A:M:C:E:O:C:R:M:M:P:Trukic  
83042. Chuukese fa-   1, 66 A:M:C:E:O:C:R:M:M:P:Trukic  
83043. Chuukese faa-   1, 66 A:M:C:E:O:C:R:M:M:P:Trukic  
83046. Woleai fangɪ   1, 67 A:M:C:E:O:C:R:M:M:P:Trukic  
83047. Woleai faa-   1, 66 A:M:C:E:O:C:R:M:M:P:Trukic  
83048. Carolinian faal   1, 69 A:M:C:E:O:C:R:M:M:P:Trukic  
83049. Carolinian faa-   1, 66 A:M:C:E:O:C:R:M:M:P:Trukic  
71379. Puluwatese fáán   1, 69 A:M:C:E:O:C:R:M:M:P:Trukic  
71381. Saipan Carolinian fáál   1, 69 A:M:C:E:O:C:R:M:M:P:Trukic  
71382. Saipan Carolinian Tanapag fáán   1, 69 A:M:C:E:O:C:R:M:M:P:Trukic  
71386. Satawalese fáán   1, 69 A:M:C:E:O:C:R:M:M:P:Trukic  
71388. Mortlockese fáán   1, 69 A:M:C:E:O:C:R:M:M:P:Trukic  
71390. Woleaian faŋi (sic) 1, 67 A:M:C:E:O:C:R:M:M:P:Trukic  
71391. Proto-Chuukic *faŋi   1, 67 A:M:C:E:O:C:R:M:M:P:Trukic  
71392. Chuukese fáán   1, 69 A:M:C:E:O:C:R:M:M:P:Trukic  
242222. Mortlockese (Lukunosh) rʉa:nʉ     A:M:C:E:O:C:R:M:M:P:Trukic  
284537. Ulithian fau   1, 66 A:M:C:E:O:C:R:M:M:P:Trukic  
284536. Ulithian faa   1, 66 A:M:C:E:O:C:R:M:M:P:Trukic  
3230623. Tobian, Hatohobeian, Ramari Hatohobei fauw fa:w   A:M:C:E:O:C:R:M:M:P:Trukic  
71140. Nauru a|eoq   1 A:M:C:E:O:C:R:M:Nauruan  
342364. ’Aekɛ fae   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:Haekic  
342358. ʰMoaekɛ fava   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:Northern  
342365. ’Avekɛ favac   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:Northern  
346721. Haeke fa:e     A:M:C:E:O:C:R:N:Northern  
346724. Haeke favac Attested in Nepou 1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:Northern  
346722. Haveke fae     A:M:C:E:O:C:R:N:Northern  
346723. Haveke fa:e     A:M:C:E:O:C:R:N:Northern  
337230. Paicî -pëpé (ê˥rê˥-pë˥pé˥)   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:N:Central  
342347. Pat̪i er̃epøpe   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:N:Central  
342354. camuki pa   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:N:Central  
3224853. Cemuhî pa:˦     A:M:C:E:O:C:R:N:N:Central  
83037. Nêlêmwa -baak   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:N:Extreme Northern  
83038. Nêlêmwa -vaak   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:N:Extreme Northern  
286717. Nyelâyu vaac   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:N:Extreme Northern  
337507. Nyelâyu (Belep Dialect) pwalavac   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:N:Extreme Northern  
342341. Koumac poaᵐbak   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:N:Extreme Northern  
342342. Moeneᵐbeŋ e pac   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:N:Extreme Northern  
342344. Nenema poaᵐbak   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:N:Extreme Northern  
342356. ɲua popa   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:N:Extreme Northern  
342357. ʝalasu pat̪ pas   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:N:Extreme Northern  
342360. ᵐBelep palavac   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:N:Extreme Northern  
342361. ᵐBonⁿde popa   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:N:Extreme Northern  
342350. Poamei favac   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:N:North  
342351. Poapoã poeovec   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:N:North  
346269. Pwapwâ - mBoyen pweovétj poeovec   A:M:C:E:O:C:R:N:N:North  
342353. Wamoaŋ fave   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:N:N:Hmwaveke  
342359. ʰMoavekɛ favac   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:N:N:Hmwaveke  
346105. Bwatoo fae     A:M:C:E:O:C:R:N:N:N:Hmwaveke  
346106. Bwatoo fae:     A:M:C:E:O:C:R:N:N:N:Hmwaveke  
3216768. Pije (mountain) hoβac     A:M:C:E:O:C:R:N:N:N:Nemi  
3216968. Pije (Ocean) hoβac     A:M:C:E:O:C:R:N:N:N:Nemi  
71255. Jawe phoec   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:N:N:Nemi  
342339. Jawe ʰpoec   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:N:N:Nemi  
342346. Nɛmi ʰpovec   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:N:N:Nemi  
342348. Pinje ’ovac   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:N:N:Nemi  
342349. Poai ʰpovec   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:N:N:Nemi  
3216518. Fwâi foβec     A:M:C:E:O:C:R:N:N:N:Nemi  
3225898. Nemi (Temala area) phovec     A:M:C:E:O:C:R:N:N:N:Nemi  
3226152. Nemi (East cost area) phoec   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:N:N:Nemi  
3226687. Jawe phoec   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:N:N:Nemi  
3226458. Numèè (Nââ Numèè) ᵐbɛvo:     A:M:C:E:O:C:R:N:S:Extreme Southern  
3226459. Numèè (Nââ Numèè) ᵐbɛvʊ:     A:M:C:E:O:C:R:N:S:Extreme Southern  
317731. Drubea pevuu xë   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:S:Extreme Southern  
342340. Kapone ᵐbevu   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:S:Extreme Southern  
342367. ⁿDuᵐbea pevexɛ   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:S:Extreme Southern  
286505. Houaïlou kavue   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:S:S:Wailic  
342334. Ajiø kavue   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:S:S:Wailic  
342336. Aro kave   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:S:S:Wailic  
342337. Arʃa keve   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:S:S:Wailic  
342343. Neku keve   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:S:S:Wailic  
342362. ᵐBoewe keve   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:S:S:Wailic  
71062. Canala kʌ̃rʌ̃fɨɛ   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:S:S:Xaracuu-Xaragure  
342335. Anesù kerefue   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:S:S:Xaracuu-Xaragure  
342363. ‘Aragùrɛ kerevue   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:S:S:Xaracuu-Xaragure  
3217245. Xârâcùù kɛ̃rɛ̃fɨɛ     A:M:C:E:O:C:R:N:S:S:Xaracuu-Xaragure  
3225166. Xârâgurè kɛ̃rɛ̃fɨɛ     A:M:C:E:O:C:R:N:S:S:Xaracuu-Xaragure  
342352. Sirehë avevɛ   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:S:S:Zire-Tiri  
342355. Ciri ae   1, 65 ? A:M:C:E:O:C:R:N:S:S:Zire-Tiri  
3225396. Hamea ae   1 A:M:C:E:O:C:R:N:S:S:Zire-Tiri  
3225641. Tîrî (Tsîrî - Tintin) ae   1 A:M:C:E:O:C:R:N:S:S:Zire-Tiri  
286908. Proto Northern Central Vanuatu *vati   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:North and Central Vanuatu  
71273. Sakao (Port-Olry) i|jɛð   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:E:North  
265138. Sakao iɛð   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:E:North  
265139. Lorediakarkar θar   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:E:South  
265140. Shark Bay θar   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:E:South  
265134. Butmas-Tur (Butmas) fo-fat   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:E:South  
265135. Butmas-Tur (Tur) fu-fat   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:E:South  
265133. Polonombauk fɔ-fat   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:E:South  
265141. Shark Bay θar   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:E:South  
292853. Fifti (Khatbol) i-las   1, 65? A:M:C:E:O:C:R:N:Malekula Interior  
295619. Tesmbol (Melaklak) bɛs   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:Malekula Interior  
295970. Angavae (Dixon Reef) i-vas   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:Malekula Interior  
297103. Nitita (Khatbol) i-vas   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:Malekula Interior  
298494. Tesmbol (Usus) ⁿbɛs   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:Malekula Interior  
299017. Na:ti (Windua) i-vɛs   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:Malekula Interior  
309850. ßatarxobu (Limsak) i-vat   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:Malekula Interior  
309881. Alavas-Wowo (Wowo 1) ðat   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:Malekula Interior  
309882. Alavas-Wowo (Wowo 2) ðat   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:Malekula Interior  
309853. ßatarxobu (Benut) i-vat   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:Malekula Interior  
309854. Siviti (Womol) i-vat   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:Malekula Interior  
309891. Nisvai (Blacksands) ɳa-vat͡s   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:Malekula Interior  
309883. Alavas 1 ðat   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:Malekula Interior  
309884. Alavas 2 ðat   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:Malekula Interior  
309852. ßatarxobu (Lipitav) i-vat   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:Malekula Interior  
309851. ßatarxobu (Gunwar) i-vat   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:Malekula Interior  
309867. Nese (Matanvat) vat   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:Malekula Interior  
309888. Mbwenelang (Xoli) i-ᵐbɛt͡s   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:Malekula Interior  
309866. Najit vat   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:Malekula Interior  
309855. Siviti (Beterbu, Jericho) i-vat   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:Malekula Interior  
326051. Mandri (Faru) 162-100 a-vaʧ   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:Malekula Interior  
326052. Mandri (Farun) 162-91 ɳa-vaʧ   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:Malekula Interior  
326053. Nasvang (Farun) 162-93 i-vat͡s   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:Malekula Interior  
326060. Nasvang (Farun) 162-90 i-vat͡s   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:Malekula Interior  
326065. Navwien 162-87 i-ᵐbas   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:Malekula Interior  
265188. Labo (Ninde) i-wes   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Labo  
265189. Labo (Windua) βes   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Labo  
293990. Ninde (Labo) ves   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Labo  
295801. Ninde (Lawa) ves   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Labo  
297468. Ninde (Lorlo) vɛs   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Labo  
298297. Ninde (Opmomba) ves   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Labo  
298830. Ninde (Windua) βɛs   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Labo  
119690. Avava ivat   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Malekula Central  
119880. Naman ives   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Malekula Central  
120421. Tape ives   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Malekula Central  
128279. Neve'ei ivah   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Malekula Central  
265183. Neve'ei i-βah   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Malekula Central  
265182. Larevat fes   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Malekula Central  
265168. Maragus i-βes   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Malekula Central  
265164. Litzlitz i-βis   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Malekula Central  
265161. Timbembe i-βat   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Malekula Central  
265163. Katbol i-βat   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Malekula Central  
265162. Neverver i-βas   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Malekula Central  
265181. V'ënen Taut (Unmet) i-v̈a   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Malekula Central  
265180. V'ënen Taut (Leviamp) i-v̈a   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Malekula Central  
292132. Avava (Timbibi) i-vat   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Malekula Central  
292312. Neverver (Lingarak - Sakan) i-vas   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Malekula Central  
293195. Nasarian (Wileven tu) i-vaʃ   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Malekula Central  
293618. Neve'ei (Vinmavis) ᵐbeva   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Malekula Central  
294724. Avava (Tisvel) i-vat   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Malekula Central  
295069. Tape (Tautu) i-ves   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Malekula Central  
296144. Avava (Khatbol) i-vat   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Malekula Central  
296331. Avava (Bangaːsak) i-vat   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Malekula Central  
296517. Neve'ei (Vinmavis) i-vah   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Malekula Central  
296704. Naman (Litzlitz) i-bɪs   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Malekula Central  
297286. Salang (Dixon Reef) i-sat   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Malekula Central  
297598. Neverver (Lingarak - Mindu) i-vas   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Malekula Central  
309896. Venen Taute (Unmet) i-va   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Malekula Central  
309895. Venen Taute (Alpalak) i-ð̼a   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Malekula Central  
309894. Maraxus i-ves   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Malekula Central  
309897. Venen Taute (Hamax) arɪ-ð̼a   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Malekula Central  
265185. Dixon Reef i-βas   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Small Nambas  
265184. Dixon Reef i-βas   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Small Nambas  
265158. Repanbitipmbangir i-βas   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Small Nambas  
265149. Letemboi i-βas   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Small Nambas  
291762. Letemboi (Newotenyene) i-vas   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Small Nambas  
291944. Novol (Usus - Dixon Reef) i-vas   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Small Nambas  
292494. Letemboi (Natingatlang North) i-vas   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Small Nambas  
293816. Nombotkote (Blacksands) i-vas   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Small Nambas  
294339. Letemboi (Aingelemolesa) ras     A:M:C:E:O:C:R:N:M:Small Nambas  
294528. Novol (Usus - Dixon Reef) i-vas   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Small Nambas  
294933. Novol (Melaklak) i-vas   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Small Nambas  
295431. Nombotkote (Usus - Melkin) i-vas   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Small Nambas  
296921. Novol (Usus - Dixon Reef) i-vas   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Small Nambas  
317793. Letemboi (Nevatanyene) i-vas   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Small Nambas  
317794. Letemboi (Nevatanyene) i-vas   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Small Nambas  
298660. Nombotkote (Melaklak (Melkin)) i-vas   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Small Nambas  
318353. Novol (Bangir) i-ɛvaz   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Small Nambas  
318354. Novol (Bangir) i-ɛvaz   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Small Nambas  
326068. Natangan (Mbonvor) 162-86 i-vas   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:M:Small Nambas  
71146. Nguna pati   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:N:Central Vanuatu  
71365. South Efate ipat   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:N:Central Vanuatu  
126822. Namakir ivat   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:N:Central Vanuatu  
254875. Lelepa pati   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:N:Central Vanuatu  
265219. Namakura (Makura) i-βat   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:N:Central Vanuatu  
265220. Namakura (Mataso) i-βat   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:N:Central Vanuatu  
265226. Efate, North (Siviri) pati   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:N:Central Vanuatu  
265225. Efate, North (Pwele) pa·ti   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:N:Central Vanuatu  
265230. Eton e-pat   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:N:Central Vanuatu  
265218. Namakura (Tongariki) ke-βat   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:N:Central Vanuatu  
265227. Lelepa pat   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:N:Central Vanuatu  
265222. Efate, North (Woraviu) pati   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:N:Central Vanuatu  
265228. Lelepa (Pango) ka-fat   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:N:Central Vanuatu  
265229. Efate, South (Eratap) i-fat   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:N:Central Vanuatu  
265217. Namakura (Bongabonga) i-βat   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:N:Central Vanuatu  
265223. Efate, North (Sesake) ke-βat   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:N:Central Vanuatu  
265224. Efate, North (Nguna) pati   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:N:Central Vanuatu  
3234467. Red Ston (Nakanamanga) pa:ti     A:M:C:E:O:C:R:N:N:Central Vanuatu  
3235092. Vilakara (Nakanamanga) pa:ti     A:M:C:E:O:C:R:N:N:Central Vanuatu  
3235506. Lopika (Nakanamanga) pa:ti     A:M:C:E:O:C:R:N:N:Central Vanuatu  
3235919. Tekelele (Nakanamanga) pa:ti     A:M:C:E:O:C:R:N:N:Central Vanuatu  
3236337. Oreao (Nakanamanga) pa:ti     A:M:C:E:O:C:R:N:N:Central Vanuatu  
3236753. Lopalis (Nakanamanga) pa:ti     A:M:C:E:O:C:R:N:N:Central Vanuatu  
3218851. Sungwadia (Uta) ɸati     A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
3219077. Sungwadia (Marino) ɸati     A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
3219298. North Ambae (Leo) ɸesi     A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
3219782. Sungwadaga (Roŋnawo) ɸati     A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
3220001. Sungwaloge (Tawet) as spoken at Naviso ɸat     A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
3220241. Sungwadaga (Lalaundi) ɸʲati     A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
3220470. Sungwada (Ngota) ɸati     A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
3220708. Sungwadola (Gʷaaran Uta) ɸat     A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
3220985. Sungwadoga (Rata) ɸat     A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
3220986. Sungwadoga (Rata) iɸat     A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
3221204. East Ambae (Sana) keβet̚     A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
3221427. South Ambae (Lolovele) kefet     A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
3221655. South Ambae (Biribiri) fæt     A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
3221875. South Ambae (Sakao) kaifesi     A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
3222095. Sungwaloge (Tawet) as spoken at Narovorovo fat   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
3222324. East Ambae (Vuindondo) kai ɸes     A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
3222325. East Ambae (Vuindondo) kai βes     A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
3222560. Sungwaloge (Nalemba) as spoken at Narovorovo) ɸat     A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
3223942. Sungagage (Avavanvae) ɸeti     A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
3224189. Sungagage (Asanvari) xai veti     A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
3224415. Xalangi (Baetora) ɸati     A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
3224623. Sungwadia (Tasmaor) ɸati     A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
71068. Mota vat   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
71151. Paamese (South) ehati   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
71154. Peterara (Maewo) fati   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
71156. Raga -vasi   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
71163. Ambrym, South-East hat   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
92895. Mwotlap ßɪ-ßɛt (*pati) 1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
127007. Orkon yar   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
165134. Hiw βi-βɔt < *pati 1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
165483. Apma (Suru Mwerani) kavet   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
166008. Apma (Suru Kavian) kaivas   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
166250. Sa (south-eastern dialect) -êt   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
166510. Sowa ivêt   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
166763. Ske (Seke) aviêt   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
180271. Lemerig βøβɛʔ <*pati 1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
202936. Daa kaka (West Ambrym, Vanuatu) vyer   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
265199. Paama (Lironesa) e-hat   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
265191. Ambrym, North (Ranon) wit   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
265090. Mwerlap (Merig) i-βæt   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
265089. Lakona ni-βæs   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
265198. Ambrym, Southeast (Maat) hat   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
265193. Lonwolwol βir   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
265087. Koro βæt   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
265105. Seke a-fiet   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
265194. Daakaka (Baiap) βier   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
265102. Ambae, East (Lolsiwoi) ke-βet   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
265074. Hiw βi-βot   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
265200. Paama (Faulili) e-hati   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
265083. Vurës (Mosina) ni-βet   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
265096. Baetora (Nasawa) βat   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
265098. Baetora βati   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
265195. Daakaka (Sesivi) βier   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
265080. Vera'a (Vatrata) βo-βeˀ   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
265093. Maewo, Central (Peterara) fati   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
265092. Marino βati   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
265095. Baetora (Tam) βat   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
265079. Mota ni-βat   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
265082. Vurës (Vetumboso) ni-βet   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
265091. Mwerlap (Merlav) i-βæt   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
265099. Ambae, East (Wailengi) βesi   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
265077. Löyöp βe-βet   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
265196. Port Vato wari-βier   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
265086. Dorig s-βaːt   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
265078. Mwotlap βe-βet   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
265192. Ambrym, North (Fonah) wit   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
265088. Wetamut i-βat   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
265084. Lemerig (Bek) βœ-βeˀ   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
265100. Ambae, East (Lolomatui) fesi   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
265197. Ambrym, Southeast (Toak) hat   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
265201. Paama (Laul) a-hat   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
265101. Ambae, West (Ngwatua) ka-βati   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
265094. Baetora (Navenevene) fat   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
265075. Toga βu-βet   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
265097. Baetora (Narovorovo) βat   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
265104. Apma ka-βet   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
265103. Raga fasi   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
265076. Lehali βe-βæt   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
265106. Sa it   1, 65? A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
265085. Nume i-βet   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
265107. Sowa i-βet   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
265081. Lemerig (Sasar) βœ-βeˀ   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
348461. Lolkasai xai vat four 1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
348605. Raga gai vasi four 1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
348782. Sa (Ha) it four 1, 65? A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
348938. Sa (F Yantas) mbefit four 1, 65? A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
349093. Sa (Bunlap) mbeɪ t four 1, 65? A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
3218132. Sungwadia (Naomumu) fatɪ     A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
3218352. North Ambae (Leonda) ɸesi     A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
3218609. North Ambae (Havai) kaiβesi     A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
3218610. North Ambae (Havai) ɸesi     A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
3219523. Mwerlap (of N. Maewo) ɸɛa͡t     A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
3222781. West Ambae (Walaha) kaiβati     A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
3223002. East Ambae (Lolovoli) kai-vis     A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
3223263. Sungwaloge (Nalemba) as spoken at Nasawa ɸat     A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
3223486. Sungagage (Avanbatai) xaiɸeti     A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
3223716. Raga xai fasi     A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
3223717. Raga xai vasi     A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
3227901. Sungwadia (Naone) ɸati     A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu  
265216. Bieria (Vowa) i-βas   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:N:E:Bieria-Maii  
265215. Maii i-βar   1, 65 A:M:C:E:O:C:R:N:N:E:Bieria-Maii  
3236128. Oreao ʋari     A:M:C:E:O:C:R:N:N:E:Bieria-Maii  
3237584. sara 1-16 ivas     A:M:C:E:O:C:R:N:N:E:Bieria-Maii  
3237791. votlo 1-15 pa:ti     A:M:C:E:O:C:R:N:N:E:Bieria-Maii  
3238816. Maŋgalava eʰat     A:M:C:E:O:C: